Samtale terapi

Samtale terapi

Foregår online, i dit hjem eller i lokale i Helsingør.

Jeg er også uddannet Bodynamic Terapeut. Som er en 4 årig statsanerkendt psykoterapeut uddannelse. Terapien/samtalen tager udgangspunkt i dine ressourcer, dit “kropssprog”  og din livssituation. Med “kropssprog” forstås den kropsholdning og de muskulære spændingsmønstre som du er præget af gennem livet.

I terapien kan man bl.a. arbejde med

  • Nogle af de livs udfordringer du står overfor
  • relationer til andre
  • grounding og centrering
  • redskaber til rumning af stress og følelser
  • kommunikation og konflikt nedtrapning
  • træning af flow og selvomsorg
  • Til at finde retning eller støtte i livet
  • Træne evnen til at forstå dig selv og andre og derigennem opleve større grad af fleksibilitet/ handle frihed
  • Egen omsorg og tillid

Jeg er som terapeut underlagt tavshedspligt samt vil løbende modtage supervision.

Har du spørgsmål til behandlingen?

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.